TỪ VỰNG TRỌNG TÂM TRONG TOEIC

Thầy Quý

Thành viên
Qua quá trình học tập và ôn luyện TOEIC để đạt được số điểm như hiện nay, mình nhận thấy từ vựng đóng vai trò rất quan trọng trong kỳ thi TOEIC kể cả trong Reading hay Listening. Mình có thu thập một số từ vừng trọng tâm trong đề thi, hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người.

Nguồn thu thập: Tiếng Anh Thầy Quý
 

Attachments

 • 278648737_283443917319937_349678713164405060_n.jpg
  278648737_283443917319937_349678713164405060_n.jpg
  373.4 KB · Views: 0
 • 278482180_283443927319936_7962944051161189755_n.jpg
  278482180_283443927319936_7962944051161189755_n.jpg
  353.7 KB · Views: 0
 • 278243986_283443817319947_7103217948155108215_n.jpg
  278243986_283443817319947_7103217948155108215_n.jpg
  345.1 KB · Views: 0
 • 278960517_283443837319945_2450348396685606125_n.jpg
  278960517_283443837319945_2450348396685606125_n.jpg
  354.7 KB · Views: 0
 • 278694605_283443833986612_4203170005559017424_n.jpg
  278694605_283443833986612_4203170005559017424_n.jpg
  99.7 KB · Views: 0
Top