TPBank TPBank tuyển dụng 103 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 3 & 4/2017

TPBank-8.jpg

STT
Vị trí
Địa điểm
Hết hạn
1​
KSV HTTDKiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh
3/4/2017
2​
KSV- CNKiểm soát viên Giao dịch - Chi nhánh Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái
3/4/2017
3​
HTTD - CNNhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh
3/4/2017
4​
ARM CBNhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng
3/4/2017
5​
GĐ/TNCBGiám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái
3/4/2017
6​
TNRBGiám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh
3/4/2017
7​
RBOChuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái
3/4/2017
8​
CBOChuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng
3/4/2017
9​
GĐDVKHGiám đốc Dịch vụ khách hàng Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái, Quảng Ninh
3/4/2017
10​
GDV-CNGiao dịch viên (chi nhánh) Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng
3/4/2017
11​
CVPTĐTChuyên viên chính Phân tích đầu tư – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội, HCM
3/4/2017
12​
HTKD.IBCHUYÊN VIÊN – PHÒNG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG - KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN Hà Nội
28-03-17
13​
CC-LBNhân viên/Chuyên viên tư vấn khách hàng - Dự án LiveBank Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM
27-03-17
14​
TNTDTDTrưởng nhóm Tái Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp Hà Nội, TP HCM
25-03-17
15​
CVLKChuyên viên lưu ký - Phòng Lưu ký - Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội
25-03-17
16​
TDDNChuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
25-03-17
17​
CVCTVDTChuyên viên chính Tư vấn Đầu tư – Trung tâm Đầu tư và lưu ký Hà Nội, TP. HCM
25-03-17
18​
PT.LBTrưởng nhóm Phát triển kinh doanh dự án Live Bank Hà Nội
24-03-17
19​
VH.LBChuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quản lý vận hành phòng máy Live Bank Hà Nội
24-03-17
20​
PTKD.DGTChuyên viên/Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh - Dự án Digital Savings Hà Nội
24-03-17
21​
RBOChuyên viên/ Chuyên viên chính khách hàng cá nhân - KV Phía Nam Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang
24-03-17
22​
RRTDChuyên viên/Chuyên viên chính Quản trị danh mục tín dụng - Khối Quản trị rủi ro Hà Nội
23-03-17
23​
NV.VHDTNHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ , VĂN HÓA ĐOÀN THỂ Hà Nội
23-03-17
24​
GSTSChuyên viên giám sát tài sản bảo đảm TPHCM, Hà Nội
23-03-17
25​
DT01Chuyên viên Đầu tư - Trung tâm Đầu tư - Khối Đầu tư và Ngân hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội, TP. HCM
23-03-17
26​
TDG01Nhân viên - Phòng Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, TPHCM
23-03-17
27​
TDG02Nhân viên - Phòng Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân Hà Nội, TPHCM
23-03-17
28​
ARM RBONhân viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - KV Phía Nam Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bình Dương
23-03-17
29​
CBOChuyên viên/ Chuyên viên chính khách hàng doanh nghiệp - KV Phía Nam Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang
23-03-17
30​
ARM CBNhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Phía Nam Hồ Chí Minh, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Lắc, Kiên Giang
23-03-17
31​
DirectorGiám đốc Chi nhánh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Bình Dương, Biên Hòa, Kiên Giang
23-03-17
32​
CTV.DGTCộng tác viên - Dự án Digital Bank - Khối Ngân hàng cá nhân Hà Nội
22-03-17
33​
TTS-LOSThực tập sinh Dự án LOS - Collection, Khối Ngân hàng cá nhân Hà Nội
18-03-17
34​
CVDARRChuyên viên/Chuyên viên chính Dự án Quản trị Rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro Hà Nội
18-03-17
35​
PTMLChuyên viên Chính Phát triển mạng lưới - Khối Vận hành Hà Nội
17-03-17
36​
GDVHOGiao dịch viên - Hội sở Hà Nội, TP. HCM
17-03-17
37​
TNVBTrưởng nhóm Văn bản Tài sản bảo đảm – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng Hà Nội
17-03-17
38​
GSHHTrưởng nhóm Giám sát hàng hóa thế chấp - Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng Hà Nội, Tp. HCM
17-03-17
39​
TDCNChuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân Tp. Hồ Chí Minh
17-03-17
40​
TTS - HOThực tập sinh tại Hội sở Hà Nội
17-03-17
41​
CV DVHCChuyên viên Dịch vụ hậu cần – Trung tâm đảm bảo chất lượng - Khối Vận hành Tp.HCM
16-03-17
42​
KSV-QAKiểm soát viên Giao dịch - Hội sở Hà Nội, Tp.HCM
16-03-17
43​
ARMFITrợ lý Giám đốc Quan hệ Định chế Tài chính Hà Nội
15-03-17
44​
TTS - CNThực tập sinh tiềm năng vị trí Giao dịch viên tại chi nhánh Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Tp.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang
15-03-17
45​
KTVKiểm toán viên cao cấp/ Kiểm toán viên Hà Nội, Tp HCM
14-03-17
46​
NVNL-QTRRCộng tác viên nhập liệu Phòng Mô hình rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro Hà Nội
13-03-17
47​
CSDLChuyên viên Cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội
13-03-17
48​
GoldSalesNhân viên/Chuyên viên kinh doanh vàng Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng
11/3/2017
49​
CTV QLBCộng tác viên Quản lý Bán - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội
10/3/2017
50​
TVPC02Chuyên viên/Chuyên viên chính Tố tụng - Phòng Pháp chế, Khối PC&XLN Hà Nội
10/3/2017
51​
KSVB-PCChuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Bộ phận Kiểm soát văn bản - Phòng Pháp chế, Khối PC&XLN Hà Nội
10/3/2017
52​
TVPC01Chuyên viên chính/CV Cao cấp – Bộ phận Tư vấn - Phòng Pháp chế, Khối PC,GS&XLN Hà Nội
10/3/2017
53​
LC-TTTrưởng phòng Tố tụng - Khối Pháp chế và Xử lý nợ Hà Nội
10/3/2017
54​
TFSNhân viên đại diện SP TTTM và Ngoại hối - Khối NHDN Hồ Chí Minh
10/3/2017
55​
CVC HTB–CBChuyên viên Chính Hỗ trợ bán - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
10/3/2017
56​
VHUD - 01Chuyên viên Vận hành ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội
10/3/2017
57​
BA.ITChuyên viên Phân tích nghiệp vụ - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội
10/3/2017
58​
TP-VHHTTrưởng phòng Vận hành hạ tầng - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội
10/3/2017
59​
DCP.ASChuyên viên Quản lý dự án DCP – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội
10/3/2017
60​
HTTDChuyên viên/ Nhân viên hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang
10/3/2017
61​
GĐDVKHGiám đốc dịch vụ khách hàng - KV Phía Nam Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
10/3/2017
62​
GDVGiao dịch viên (Chi nhánh KV phía Nam) Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang
10/3/2017
63​
KSSChuyên Viên Kiểm Soát Sau Cần Thơ, Đồng Nai
10/3/2017
64​
RBOChuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân - KV Phía Nam Hồ Chí Minh An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương
10/3/2017
65​
TNRBGiám đốc/ Trưởng nhóm Khách hàng Cá Nhân Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang
10/3/2017
66​
GĐ/TNCBGiám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp - KV Phía Nam Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai
10/3/2017
67​
TL_FITrợ lý Giám đốc Sản phẩm và Nghiệp vụ FI Hà Nội
9/3/2017
68​
PBChuyên viên/Chuyên viên chính Kinh doanh Khách hàng Cao cấp – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội/Hồ Chí Minh
9/3/2017
69​
PBChuyên viên kinh doanh - Trung tâm Khách hàng cao cấp - Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội, HCM
9/3/2017
70​
TNBĐS-RBTrưởng nhóm Phát triển dự án Bất động sản – Khối NHCN Hà Nội
9/3/2017
71​
TTTMCBChuyên viên chính sản phẩm tài trợ thương mại - khối Ngân hàng doanh nghiệp Hà Nội
9/3/2017
72​
PTSPFXChuyên viên Chính sách sản phẩm và Quản lý bán - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hà Nội
9/3/2017
73​
ShipperCộng tác viên Giao nhận Tp. Hồ Chí Minh
9/3/2017
74​
TropsNhân viên/Chuyên viên Thanh toán giao dịch nguồn vốn - Khối Vận hành Hà Nội
9/3/2017
75​
GSTDChuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro Hà Nội
9/3/2017
76​
GSTDChuyên viên/Chuyên viên chính Giám sát tín dụng - Khối Quản trị rủi ro Hà Nội
9/3/2017
77​
QLNSChuyên viên chính Quản lý Ngân sách – Khối Tài chính Hà Nội
9/3/2017
78​
ASU01Nhân viên - Phòng Hỗ trợ ALCO (ASU) – Khối Tài chính Hà Nội
9/3/2017
79​
ARM RBNhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân Hà Nội
8/3/2017
80​
CVCBHChuyên viên Chính Bảo hiểm – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng Hà Nội
8/3/2017
81​
(S)RM.IBGiám đốc / Giám đốc cao cấp QHKH Doanh nghiệp lớn – Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn Hà Nội/Tp HCM
8/3/2017
82​
TDTSChuyên viên Thẩm định tài sản Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh
8/3/2017
83​
CSTDChuyên viên Chính sách tín dụng - Khối Tín dụng Hà Nội
8/3/2017
84​
GDVGiao dịch viên Hà Nội, TP HCM
8/3/2017
85​
ARMTrợ lý Giám đốc Quan hệ khách hàng - Trung tâm Doanh nghiệp lớn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
8/3/2017
86​
TDG03Nhân viên - Phòng Thẩm định tài sản Bảo đảm Hồ Chí Minh
8/3/2017
87​
XLNChuyên viên/ Chuyên viên Chính Thu hồi và Xử lý nợ Hà Nội
7/3/2017
88​
GSTD.TTSThực tập sinh Giám sát tín dụng Hà Nội
7/3/2017
89​
CTV BMUCộng tác viên Hỗ trợ giao dịch – Phòng Hỗ trợ Quản lý Kinh doanh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hà Nội
6/3/2017
90​
KDNH - FXChuyên viên tự doanh ngoại hối - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính Hà Nội
6/3/2017
91​
PTSPTD - CBChuyên viên/Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội
6/3/2017
92​
BTT-01Nhân viên khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa
6/3/2017
93​
BTT-05Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM
6/3/2017
94​
BTTChuyên viên Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp Hà Nội, Đà Nẵng,TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa
6/3/2017
95​
RRVH-HDChuyên viên/Chuyên viên chính Quản trị Rủi ro Vận hành (kinh nghiệm Kế toán giao dịch, Kho quỹ) – Khối Quản trị Rủi ro Hà Nội
4/3/2017
96​
TNRBGiám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,
4/3/2017
97​
CCChuyên viên tư vấn khách hàng tại Chi nhánh (Customer Consultant) Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang
4/3/2017
98​
RBDChuyên viên/Chuyên viên Chính bán sản phẩm huy động Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nha Trang, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang
4/3/2017
99​
HTUD-01Chuyên viên Hỗ trợ phần mềm ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội
4/3/2017
100​
ANBMChuyên viên/Chuyên viên chính An ninh bảo mật - khối Công nghệ thông tin Hà Nội
4/3/2017
101​
Call CenterNhân viên/Chuyên viên Call Center Hà nội, Hồ Chí Minh
3/3/2017
102​
Collection-RBChuyên viên đôn đốc thu hồi nợ có TSBĐ – Khối Ngân hàng Cá nhân Hà Nội, Tp HCM
3/3/2017
103​
CTV.eBCộng tác viên Hỗ trợ – Sản phẩm eBank – RB Hà Nội
3/3/2017
[TBODY] [/TBODY]
Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí để xem chi tiết

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

Với cách thức ứng tuyển gửi Đơn ứng tuyển qua mail, Tiêu đề Email và Đơn ứng tuyển: Mã vị trí dự tuyển - Khu vực dự tuyển - Họ và tên ứng viên (viết không dấu)

Ví dụ:

Ứng viên Nguyễn Văn A ứng tuyển vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại khu vực Hà Nội:
- Tiêu đề Email: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A
- Đơn ứng tuyển: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A


TPBank
 
Last edited by a moderator:

hochanhcx

Verified Banker
bác nào có kn cho mình hỏi quy trình thi tuyển của tpbank được k ạ
 

Dung Bip12

Verified Banker
bác nào có kn cho mình hỏi quy trình thi tuyển của tpbank được k ạ

Đợt m thi qhkh là 2 vòng
Test: khá khoai, nhưng hình như chẳng chấm bài test đâu, mà gọi đi pv luôn
Pv: hội đồng 7ng. Gọi 5 bạn vào pv 1 lúc luôn


Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
 

Thosubeo

Verified Banker
mn ơi, mình apply cách đây 12 ngày rồi mà chưa có kết quả vòng hồ sơ gì thì là tạch hay chờ tiếp ạ =(((( o_O
 

Thosubeo

Verified Banker
bạn nộp bao h và ở vị trí nào thế =((( mail thôi chứ ko gọi điện hả bạn?
 
Top