Tín dụng thuê mua là gì?

HoangLinh16

Super Moderator
Bank's User
Tín dụng thuê mua là gì?

Tín dụng thuê mua là các quan hệ tín dụng nảy sinh giữa công ty tài chính với những người sản xuất kinh doanh dưới hình thức cho thuê tài sản.
  • Đối tượng: Tiền, đất đai, trang thiết bị, máy móc…
  • Chủ thể: Công ty tài chính với các doanh nghiệp và người sản xuất kinh doanh


tin-dung-thue-mua-la-gi1.png

Các hình thức cho thuê

1. Cho thuê vận hành

  • Là hinh thức của tín dụng thuê – mua mà thời hạn của nó nhỏ hơn so với thời gian sử dụng của tài sản cố định
  • Trách nhiệm của bên đi thuê: Bảo dưỡng, chịu rủi ro, thiệt hại về tài sản đi thuê. Trong thời gian thuê, người đi thuê có thể huỷ ngang hợp đồng, khi hết hạn hợp đồng người cho thuê có thể sang nhượng lại hoặc tiếp tục cho thuê khi khách hàng có nhu cầu.
  • Chi phí cho thuê rất cao.

2. Cho thuê tài chính

  • Là hình thức cho thuê trung và dài hạn tài sản, thời hạn cho thuê dài hơn so với thời hạn sử dụng của tài sản cố định.
  • Người đi thuê phải chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng, rủi ro về thiệt hại về tài sản đi thuê. Trong thời gian đi thuê, người đi thuê ko được phép huỷ ngang hợp đồng. Hết thời hạn, bên đi thuê có thể mua lại tài sản hoặc tiếp tục thuê.
  • Chi phí thấp hơn so với cho thuê vận hành.c. Bán và tái thuê-Là hình thức tín dụng thuê – mua mà bên có tài sản sẽ bán lại tài sản đó và chỉ thuê lại trong một thời gian nhất định.3.

Ưu, nhược điểm

1. Ưu điểm

Các doanh nghiệp có thể hiện đại hoá sản xuất theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ mới trong khi nguồn vốn tự có còn có hạn.
Điều kiện của hình thức này: không cần tài sản thế chấp nên các doanh nghiệp rất dễ tiếp cận.

2. Nhược điểm

  • Bên cho thuê thường chịu toàn bộ rủi ro, nếu bên đi thuê không thực hiện hợp đồng chỉ còn cách thu lại tài sản.
  • Phạm vi hoạt động hẹp, chi phí sử dụng hình thức này cao so với các hình thức tín dụng khác.

Nguồn:tindung247.wordpress.com
 
Top