Thi tuyển tập trung Vietcombank miền Bắc 14/15-06-2014

lehungaof

Verified Banker
Cậu pv họ hỏi những vấn đề gì thế?
PV tùy ngẫu hứng của các anh chị pv/chi nhánh thôi. Chú ý phần giới thiệu bản thân, sẽ được hỏi dựa trên thông tin mình đưa ra. Hỏi bao la lắm: Ví dụ 1 số câu mình biết: Giá trị cốt lõi của VCB là gì? Hỏi về kinh nghiệm làm? Điểm mạnh điểm yếu.....? Trường hợp được nhận vào làm và giao chỉ tiêu cho e chỉ tiêu X số dư huy động, Y số dư nợ vay, Z các chỉ tiêu phụ thì em làm thế nào để hoàn thành?.....
 

kk47ftu

Thành viên
PV tùy ngẫu hứng của các anh chị pv/chi nhánh thôi. Chú ý phần giới thiệu bản thân, sẽ được hỏi dựa trên thông tin mình đưa ra. Hỏi bao la lắm: Ví dụ 1 số câu mình biết: Giá trị cốt lõi của VCB là gì? Hỏi về kinh nghiệm làm? Điểm mạnh điểm yếu.....? Trường hợp được nhận vào làm và giao chỉ tiêu cho e chỉ tiêu X số dư huy động, Y số dư nợ vay, Z các chỉ tiêu phụ thì em làm thế nào để hoàn thành?.....
Bạn phỏng vấn vị trí tín dụng ah?
 
PV tùy ngẫu hứng của các anh chị pv/chi nhánh thôi. Chú ý phần giới thiệu bản thân, sẽ được hỏi dựa trên thông tin mình đưa ra. Hỏi bao la lắm: Ví dụ 1 số câu mình biết: Giá trị cốt lõi của VCB là gì? Hỏi về kinh nghiệm làm? Điểm mạnh điểm yếu.....? Trường hợp được nhận vào làm và giao chỉ tiêu cho e chỉ tiêu X số dư huy động, Y số dư nợ vay, Z các chỉ tiêu phụ thì em làm thế nào để hoàn thành?.....
Tks bạn nhiều nha! Chúc bạn may mắn :)
 
Top