Reported content: Resource update in 'Đề thi - Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV'

Hjh

Thành viên mới
Resource update in 'Đề thi - Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV' by hungviet has been reported by Hjh. Reason given:
cocghe266

Content being reported:
Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV được biên soạn và tổng hợp dựa trên đề thi thực tế được chia sẻ từ rất nhiều ứng viên khác nhau sau khi họ trải qua vòng thi viết.

Bộ đề thi sẽ giúp bạn tự ôn tập, có định hướng ôn tập tốt hơn khi phòng thi viết chuẩn bị cận kề.

Password xem đề: cocghe266
 
Top