Quy định về Bộ quy chuẩn Màu sắc Nickname & Cấp bậc thành viên Diễn đàn U&Bank

hungviet

Founder
Dear all,

Để quy chuẩn hóa Hệ thông Cấp bậc & Màu sắc Nickname Thành viên của Diễn đàn U&Bank. BQT quyết định ban hành Bộ Quy chuẩn hệ về Hệ thống Cấp bậc & Màu sắc nickname dành cho tất cả thành viên của Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực (U&Bank) như sau:

A.QUY ĐỊNH VỀ CẤP BẬC THÀNH VIÊN

  1. Chuyên viên khởi nghiệp - ÁP dụng cho thành viên có từ 0 đến 30 bài viết.
  2. Chuyên viên - ÁP dụng cho thành viên có từ 31 đến 100 bài viết.
  3. Chuyên viên chính - ÁP dụng cho thành viên có từ 101 đến 500 bài viết.
  4. Chuyên viên cao cấp - ÁP dụng cho thành viên có từ 501 bài viết trở lên.
Đây là hệ thống Cấp bậc mang tính chất khích lệ tinh thần của thành viên, BQT không khuyến khích các thành viên Spam để tăng Cấp.

Nếu phát hiện thành viên spam để tăng cấp chúng tôi sẽ xử lý như sau:
- Bị cảnh cáo spam 2 lần: Hạ môt bậc xuống bậc thấp hơn liền kề.
- Bị cảnh cáo spam 3 lần trở lên: Xử lý theo nội quy, xem tại: http://ub.com.vn/announcement.php?f=15

B. QUY ĐỊNH VỀ MÀU SẮC NICKNAME (USER) THÀNH VIÊN:

  1. Màu thông thường (xám thẫm): Thành viên (Được xếp hạng từ Chuyên viên Khởi nghiệp đến Chuyên viên cao cấp);
  2. Màu Nâu đậm: Cố vấn cấp cao của Diễn đàn (Các anh/chị Bankers đang giữ vị trí cao trong Ngân hàng);
  3. Màu Cam: Bankers - Những bạn đang làm việc trong Ngân hàng (đã được kiểm chứng bởi Ban quản trị);
  4. Màu Xanh dương: Smod - Quản lý tổng thể toàn diễn đàn;
  5. Màu Xanh lá cây: Mod - Quản trị viên quản trị từng box của Diễn đàn;
  6. Màu Xám nhạt: Nhân viên bị sa thải - Thành viên vi phạm nội quy bị Ban nick có lý do.

Hệ thống cấp bậc & màu sắc thành viên được áp dụng chính thức từ ngày 01/03/2011 cho đến khi có Quyết định khác thay thế toàn bộ hoặc một phần Quyết định này!

Trân trọng thông báo!
 
Last edited by a moderator:
Top