Paraphrase hay gặp trong Listening part 4

Thầy Quý

Thành viên
Có một số cách diễn đạt đồng nghĩa thường dùng trong bài thi như sử dụng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ loại, dùng một danh từ cụ thể để thay thế danh từ chung hoặc ngược lại. Để quen với thể loại này, mems nhà mình cần trau dồi thêm vốn từ vựng của mình. Ngoài một số câu ví dụ phổ biến ở dưới ảnh, mems tham khảo thêm list từ vựng này nhé:

Nguồn: Tiếng anh Thầy Quý
 

Attachments

 • bl3.jpg
  bl3.jpg
  250.7 KB · Views: 0
 • bl2.jpg
  bl2.jpg
  235.6 KB · Views: 0
 • bl1.jpg
  bl1.jpg
  245.8 KB · Views: 0
 • bl.jpg
  bl.jpg
  239.5 KB · Views: 0
Top