Review Mô hình smart trong tuyển dụng

NguyenNgocXinh

Thành viên mới
Với phương pháp tuyển dụng thông thường, doanh nghiệp phải mất khá nhiều thời gian, tài chính để phỏng vấn từng ứng viên. Ngày nay, việc áp dụng các nguyên tắc, phương pháp thông minh sẽ giúp bạn dễ dàng sản lọc và phân loại từng hồ sơ. Từ đó lựa chọn những ứng viên tiềm năng nhất. Nguyên tắc SMART trong bài viết này sẽ giúp bạn thiết lập quy trình tuyển dụng hiệu quả nhất.
SMART_financial_compressed (1).jpg


1. S – Specific: Cụ thể​

Theo tiêu chí này, hồ sơ đăng ký tuyển dụng càng rõ ràng, cụ thể. Thì mức độ xác thực nội dung càng cao.

Thật vậy, với những hồ sơ dự tuyển mà các nội dung được phân phối một cách tổng thể, vắn tắt. Thì nhà tuyển dụng sẽ gặp vấn đề trong việc xác thực nội dung. Tuy nhiên với những hồ sơ được giải thích chi tiết, tỉ mỉ và rõ ràng thì điều đó là không có khả năng.

2. M- Measurable: Đo lường nội dung​

Hồ sơ càng chứa đựng nhiều nội dung càng tốt.

Tất nhiên là những nội dung này phải có sự liên quan đến quá trình làm việc và học tập trước đó. Quan trọng nhất, nội dung hồ sơ phải thích hợp với vị trí dự tuyển của họ.

3. A – Achiveable: Mục tiêu có thể đạt được​

Hồ sơ dự tuyển phải nêu rõ những mục tiêu và thành tựu. Những điểm nổi bậc mà ứng viên đã đạt được trong quá trình làm việc trước đó.

Điều đương nhiên là với một nhà phỏng vấn sắc sảo. Bạn có thể không để lọt hồ sơ của những ứng viên chỉ giỏi nói nhưng thiếu năng lực và quyết tâm hành động.

4. R – Realistic: Thực tế​

Các nội dung được trình bày trong hồ sơ phải thực tế. Hơn nữa, cần có cơ sở, căn cứ và tài liệu tham khảo chắc chắn. Nếu cần, nhà phỏng vấn có thể tra cứu và kiểm chứng được.

5. T – Time-Bound: Thời gian​

Với những ứng viên nghiêm túc thì các mốc thời gian nói đến trong hồ sơ xin việc luôn được họ giải thích một cách đúng cách theo từng sự kiện và có thứ tự rõ ràng.
 
Top