Review Kinh nghiệm Thi tuyển và Phỏng vấn vào MB các năm

shuithy

Thành viên
Mb tuyển dụng làm việc tại các tỉnh KHÔNG CÓ chi nhánh, nếu trúng tuyển thì làm việc ở đâu, bị chia về các tỉnh khác ak
 
Top