[HOT] NHTMCP Phương Tây (WesternBank) tuyển dụng nhiều vị trí trên cả nước [30.06.2013]

Ngân hàng TMCP Phương Tây đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, chúng tôi mời gọi các ứng viên tham gia ứng tuyển các vị trí sau:

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG:

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương.
- Dưới 30 tuổi đối với cấp chuyên viên, dưới 40 tuổi đối với các vị trí còn lại.
- Trình độ tiếng Anh từ B trở lên, thành thạo vi tính văn phòng.
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp cac học và/hoặc có kinh nghiệm ở ngân hàng nước ngoài.
- Khả năng giao tiếp tốt, làm việc với cường độ cao, năng động, nhiệt tình, mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng.

Stt
Vị trí dự tuyển
Mô tả công việc
Yêu cầu
Nơi làm việc
1Trưởng/Phó phòng giao dịch- Lập kế hoạch kinh doanh của PGD
- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên
- Quản lý rủi ro trong kinh doanh của PGD
- Quản lý chất lượng phục vụ khách hàng của PGD
- Quản lý các thông tin thị trường
- Công việc sẽ được trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn trực tiếp.
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế - Tài chính.
- Ít nhất có 03 – 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng trong đó có hơn 01 năm kinh nghiệm làm việc ở cấp quản lý tương đương.
- Có hiểu biết về các dịch vụ ngân hàng như: Tín dụng, thanh toán trong nước và nước ngoài, dịch vụ tiền gửi, ngân quỹ …
- Kinh nghiệm quản lý nhân sự; Kỹ năng quản lý mối quan hệ khách hàng tốt.
- Có kiến thức cơ bản về Luật và các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của NHNN.
- Ưu tiên người địa phương, quan hệ tốt với các tổ chức, DN, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Các tỉnh thành trong cả nước:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Cần Thơ…
2Giám sát giao dịch/Kiểm soát viên- Kiểm tra, kiểm soát giao dịch
- Cân đối thu chi và an toàn ngân quỹ
- Nghiên cứu nhu cầu, chăm sóc và giải quyết khiếu nại từ khách hàng
- Xây dựng và đào tạo đội ngủ giao dịch viên/ dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, kế toán hoặc các ngành khác có liên quan
- Chứng chỉ B Tin học, Chứng chỉ B vi tính
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng
- Linh hoạt và nhạy bén, cần cù, cẩn thận, có kiến thức về pháp luật
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Các tỉnh thành trong cả nước:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Cần Thơ…
3Chuyên viên Phát triển kinh doanh- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng.
- Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng.
- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát sau vay.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế/Quản trị kinh doanh/Thương mại/ Ngân hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Chứng chỉ: Tiếng Anh - chứng chỉ B , Tin học - chứng chỉ B
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại mảng tín dụng.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Các tỉnh thành trong cả nước:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Cần Thơ…
4Trưởng bộ phận/Trưởng nhóm Phát hành thẻ- Chịu trách quản lý hoạt động phát hành thẻ (in thẻ/, gửi thẻ /PIN, kích hoạt thẻ, thực hiện báo cáo, yêu càu trợ giúp…) cho toàn hệ thống WesternBank
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong phòng, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của phòng theo hạn mức đã được duyệt
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận theo định hướng hoạt động của Phòng.
- Trực tiếp xây hướng dẫn về nghiệp vụ nội bộ của Phòng
- Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ về xử lý nghiệp vụ phát hành thẻ và trả thẻ cho khách hàng và các đơn vị trên toàn hệ thống.
- Quản lý các dịch vụ cung ứng vật tư thẻ, PIN và quản lý các thiết bị in thẻ.
- Chịu trách nhiệm làm đầu mối thực hiện lập kế hoạch mua PIN, phôi thẻ và các vật tư nguyên liệu phục vụ phát hành và trả thẻ với khách hàng.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh… và các chuyên ngành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại mảng vận hành thẻ tại các Ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
5Trưởng bộ phận/Trưởng nhóm Quản lý hệ thống thanh toán thẻ- Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động về vận hành POS, vận hành quản lý thông tin ATM, quản lý hệ thống CMS, tham gia triển khai các dự án tại Phòng thẻ và hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ internet banking
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của bộ phận theo hạn mức đã được duyệt
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận theo định hướng hoạt động của phòng.
- Xây dựng các hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của bộ phận
- Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ về quản lý hệ thống thông tin ATM/KIOSK; hệ thống POS, (Cấp terminal ID, quản lý ĐVCNT,…) thông qua CMS, CTL và Microbank.
- Đảm bảo thực hiện các hoạt động bảo trì thiết bị (POS, máy tính, và các hoạt động nâng cấp hệ thống Thẻ,…); phối hợp lên kế hoạch đầu tư thiết bị, quản lý thiết bị POS, vật tư, nguyên liệu phục vụ hoạt động thanh toán thẻ và cá thể hoá thiết bị POS trước khi lắp đặt tại ĐVCNT, vận hành cung cấp dịch vụ POS
- Quản lý, điều phối các dự án vận hành hệ thống thẻ có liên quan đến hệ thống của CTLvà các hệ thống quản lý thẻ khác.
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Phòng thẻ
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh… và các chuyên ngành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại mảng vận hành thẻ tại các Ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
6Trưởng bộ phận/Trưởng nhóm Thanh toán và tra soát thanh toán thẻ- Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán thanh toán, thanh quyêt toán thẻ giữa Westernbank với khách hàng, giữa Westernbank với các Ngân hàng và tỏ chức; hoạt động đối chiếu cân đối giao dịch của hệ thống ATM của Westernbank.
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong phòng, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
- Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của phòng theo hạn mức đã được duyệt
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận theo định hướng hoạt động của Phòng Thẻ.
- Xây dựng hướng dẫn về nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của bộ phận
- Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ.
- Đảm bảo thực hiện tập trung các nghiệp vụ đối chiếu, thanh quyết toán và tra soát thanh toán trên toàn hệ thống (các hoạt động thanh toán thẻ, cân quỹ số liệu giao dịch ATM, POS… trong phạm vị lãnh thổ Việt Nam.) theo các thỏa thuận.
- Quản lý chi phí hoạt động của Phòng Thẻ;
- Quản lý việc lập báo cáo kế toán theo quy định và đảm bảo cân đối tài khoản trung gian thanh toán thẻ.
- Nhận biết rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng Phòng
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh… và các chuyên ngành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại mảng vận hành thẻ tại các Ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
7Trưởng bộ phận/Trưởng nhóm Tra soát và quản trị rủi ro thẻ- Đảm bảo công tác tiếp nhận và xử lý các tra soát khiếu nại, tranh chấp thanh toán của chủ thẻ và Đơn vị chấp nhận thẻ của Westernbank theo quy trình. Quản lý công cụ kiểm soát và quản trị rủi ro (Fraud Analyzer,…) trên phạm vi toàn hệ thống
- Trực tiếp quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong phòng, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng phục vụ hoạt động xử lý tra soát khiếu nại và quản trị rủi ro Thẻ
- Xây dựng, quản lý, theo dõi, thực hiện ngân sách của phòng theo hạn mức đã được duyệt
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của Bộ phận theo định hướng hoạt động của Phòng Thẻ
- Chịu trách nhiệm là đầu mối thực hiện xây dựng các quy trình, chính sách quản lý rủi ro vận hành thẻ của hệ thống trên cơ sở chính sách quản lý rủi ro chung của WesternBank.
- Đảm bảo thực hiện và quản lý hoạt động xử lý tranh chấp và truy đòi bồi hoàn với các Ngân hàng, Tổ chức chuyển mạch thẻ trong nước và các bên có liên quan trong quá trình duy trì hoạt động kết nối thanh toán thẻ của WesternBank
- Đảm bảo các hoạt động của phòng tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ về giải quyết tra soát khiếu nại và tranh chấp trong quá trình sử dụng thẻ.
- Quản lý trực tiếp rủi ro của hoạt động quản lý và vận hành thẻ, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc quản lý công tác bảo mật, an ninh thẻ, phòng chống rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ giữa ngân hàng, ĐVCNT và chủ thẻ nhằm đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng Phòng
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh… và các chuyên ngành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại mảng vận hành thẻ tại các Ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
8Chuyên viên Phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng điện tử- Xây dựng và đề xuất chiến lược, quy trình, kế hoạch phát triển sản phẩm thẻ,khách hàng mục tiêu cho các sản phẩm thẻ.
- Triển khai xây dựng các tính năng, quy trình sản phẩm thẻ.
- Xây dựng, quản lý, cải tiến các chương trình, chính sách sản phẩm, các tính năng và quy trình cơ bản của sản phẩm thẻ, quản lý và cái tiến các yếu tố sản phẩm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ thẻ cung cấp cho các chủ thẻ của WesternBank.
- Quản lý và đề xuất các chính sách giá cho sản phẩm thể, quản lý P&L của sản phẩm.
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, hiệu quả P&L của các sản phẩm thẻ.
- Đề xuất tham gia xây dựng các chiến lược bán hàng , PR marketing liên quan đến sản phẩm thẻ.
- Triển khai đào tạo về các sản phẩm thẻ trên toàn hệ thống.
- Trao đổi, tiếp nhận các ý kiến của các kênh bán và bộ phận liên quan về sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm cạnh tranh từ thị trường, định kỳ đánh giá hiệu quả sản phẩm thẻ nói chung để rà soát, chỉnh sửa, cái tiến các sản phẩm Thẻ cho phù hợp.
- Là đầu mối liên lạc với các Tổ chức thẻ trong nước và quốc tế trong việc phát triển hệ thống/sản phẩm nói chung.
- Xây dựng định hướng đa dạng hóa danh mục sản phẩm với các đối tác liên kết.
- Phối hợp cùng với các bộ phận liên quan xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp sản phẩm phù hợp với mục tiêu và phạm vi hợp tác với từng đối tác.
- Phối hợp tổ chức đào tạo về các sản phẩm hợp tác trên toàn hệ thống.
- Đánh giá hiệu quả của sản phẩm hợp tác và đề xuất cải tiến/chỉnh sửa nếu cần.
- Triển khai quản lý và đánh giá hiệu quả các dự án kết nối hệ thống thẻ và các Ngân hàng và các tổ chức khác.
- Xây dựng các tính năng, dịch vụ thanh toán và các chức năng trên kênh INTERNET và MOBILE BANKING theo yêu cầu từ các bộ phận phát triển sản phẩm.
- Xây dựng hiệu quả các chiến lược marketing để tăng lượng doanh số bán từ các kênh trực tuyến và liên hệ khách hàng thông qua INTERNET và MOBILE BANKING.
- Phối hợp với IT phát triển các giải pháp ngân hàng điện tử tăng cường thu hút các khách hàng sử dụng INTERNET Banking và MOBILE BANKING.
- Nghiên cứu và phối hơp với các bộ phận phát triển sản phẩm để thiết kế ra những gói sản phẩm tích hợp cung cấp theo từng phân khúc thị trường.
- Theo dõi chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên kênh INTERNET banking.
- Nghiên cứu, phối hợp và triển khai các dự án liên quan đến phát triển sản phẩm mới trên INTERNET va MOBILE BANKING.
- Định kỳ review và phát triển các tính năng và hình thức trên website và MOBILE BANKING tăng tính hiệu quả cho hình ảnh sản phẩm bán lẻ.
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí phát triển sản phẩm thẻ và ngân hàng điện tử hoặc các vị trí tương đương.
- Tiếng Anh cấp độ C hoặc cử nhân ngoại ngữ hoặc tương đương, có thể giao tiếp tốt.
- Đã có hiểu biết cơ bản về các sản phẩm của Ngân hàng: huy động, cho vay, thẻ, ...
- Năng động, chủ động và có tinh thần làm việc theo nhóm.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có kỹ năng tổ chức và phân tích và marketing.
- Có kiến thức căn bản về các hệ thống thông tin của Ngân hàng, sử dụng các phần mềm thiết kế, có kỹ năng kinh doanh thương mại và marketing, thiết kế sản phẩm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vưc Ngân hàng điện tử hoặc bộ phận phát triển sản phẩm bán lẻ tại Ngân hàng nước ngoài.
Hồ Chí Minh
9Giao dịch viên- Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch huy động vốn.
- Thực hiện xây dựng hình ảnh tốt về ngân hàng đối với Khách hàng.
- Thực hiện hạch toán bút toán trên hệ thống.
- Đảm bảo an toàn về nghiệp vụ thu từ Khách hàng, nghiệp vụ chi tiền cho Khách hàng.
- Bảo quản tài sản, chứng từ và bảo mật thông tin Khách hàng.
- Trình độ: Cao đẳng trở lên Chuyên ngành được đào tạo: Kế Toán; Tài Chính - Ngân hàng
- Chứng chỉ: Tiếng Anh – Chứng chỉ B ; Vi tính – Chứng chỉ A
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm vị trí tương đương.
- Kỹ năng: Giao tiếp, trung thực, thật thà và nhạy bén.
- Yêu cầu khác: Làm việc theo nhóm, ứng xử tốt và có khả năng thuyết phục.
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Cần Thơ
- Bắc Ninh
- Huế
- Đà Lạt
- Hội An
- Tam Kỳ
- Quy Nhơn
- Vũng Tàu
- Đồng Nai
- Bình Dương
- Tây Ninh
- Long An
- Tiền Giang
- An Giang
- Vĩnh Long
- Kiên Giang
- Hậu Giang
- Đồng Tháp

II. QUYỀN LỢI

- Thu nhập hấp dẫn.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Cơ hội thăng tiến nhanh.
- Công việc ổn định.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

- Phiếu tuyển dụng theo mẫu của Western Bank tải tại đây
- Ảnh thẻ file mềm (bắt buộc)
- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/06/2013

IV. ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

- Gửi trực tiếp về Ban Nhân sự theo địa chỉ Email: hrm@westernbank.vn

V. LƯU Ý

Khi gửi hồ sơ qua email, đề nghị các ứng viên ghi rõ:

- Phần Tiêu đề thư (Subject) với hình thức sau: "Họ và tên - Vị trí ứng tuyển - Nơi làm việc mong muốn"
- Tên file: "Họ và tên - Vị trí ứng tuyển - Nơi làm việc mong muốn"

Ngân hàng chỉ nhận Hồ sơ mềm qua Email

Xin trân trọng cảm ơn!

WesternBank
 

BMOU

Verified Banker
Đặt gạch hóng vậy 111111111111
 

mayeunguoidhkc

Thành viên tích cực
NH nè may ra còn có cửa qua vòng gửi xe :D
nhưng đến GDV còn đòi 06 tháng kinh nghiệm thì potay [-X
 

cocghe266

Administrator
NH nè may ra còn có cửa qua vòng gửi xe :D
nhưng đến GDV còn đòi 06 tháng kinh nghiệm thì potay [-X
Yêu cầu thế thôi nhưng ứng viên chưa có kinh nghiệm vẫn nộp được hết đó bạn:D

Trừ mấy NH lớn ứng viên bắt buộc phải tuân thủ yêu cầu kinh nghiệm trong tin tuyển dụng, các NH còn lại, nếu yêu cầu kinh nghiệm =< 1 năm thì ứng viên chưa có kinh nghiệm vẫn nộp được hết bạn nhé:>
 

Le Minh Khoa

Thành viên tích cực
mọi người cho em hỏi, cái hồ sơ đó là mình in ra để điền thông tin, dán ảnh sau đó scan lên máy để nộp hay là điền luôn thông tin và paste ảnh vào ạ???
 

tuyetmaile

Thành viên tích cực
mọi người cho em hỏi, cái hồ sơ đó là mình in ra để điền thông tin, dán ảnh sau đó scan lên máy để nộp hay là điền luôn thông tin và paste ảnh vào ạ???

Điền vào rồi insert ảnh chứ b =='
 
Top