Giúp mình cách tính bài tập về dự trữ bắt buộc với các anh chị ơi :)

sangngocng

Thành viên
anh chị ơi giúp em bài này với, trong sách k cóa công thức mà bài tập cô cho ra
Câu 214:

Giả sử ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc bình quân là 5% và ngân hàng thương mại Y có tổng số dư tiền gửi huy động bình quân mỗi ngày trong tháng 2/2005 là 880.000 triệu đ ; số dư tiền gửi thực tế của ngân hàng thương mại Y tại ngân hàng nhà nước trong tháng 3/2005 là: (đơn vị: triệu đồng).

NgàySố dư
125.000
2
25.000
3 - 927.000
10 - 2128.000
2228.500
23 - 2628.700
2728.900
2828.600
2928.500
3028.400
3128.600


Yêu cầu:
Xác định số tiền thừa (thiếu) dự trữ bắt buộc trong tháng 3/2005 của NHTM Y?Đáp án: A. Thiếu 16 216 *
B. Thiếu 16 316
C. Thiếu 16 416
D. Thiếu 17 416
Câu 215:
Giả sử ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc bình quân là 5% và ngân hàng thương mại Y có tổng số dư tiền gửi huy động bình quân mỗi ngày trong tháng 2/2005 là 880.000 triệu đ ; số dư tiền gửi thực tế của ngân hàng thương mại Y tại ngân hàng nhà nước trong tháng 3/2005 là: (đơn vị: triệu đồng).


NgàySố dư
1
25.000
225.000
3 - 927.000
10 - 2128.000
2228.500
23 - 2628.700
2728.900
2828.600
2928.500
3028.400
3128.600

Yêu cầu:
Tính số lãi NH Y được hưởng trên số tiền dự trữ bắt buộc gửi thừa hoặc số tiền phải trả lãi phạt trên số tiền dự trữ bắt buộc gửi thiếu.
Biết rằng lãi suất tiền gửi được hưởng khi gửi thừa dự trữ bắt buộc là 0,7%/tháng, lãi suất phạt khi gửi thiếu dự trữ bắt buộc bằng 150% lãi suất cho vay (lãi suất cho vay hiện hành là 1%/tháng).Đáp án: Số tiền trả lãi phạt
A. 244,34
B. 245,34
C. 243,24*
D. 246,34
 

metqua8426

Thành viên tích cực
Số tiền DTBB trong kỳ = số dư tiền gửi binh quân kỳ trước x tỷ lệ dự trữ.
Sau đó bạn tính số tiền bình quân ngày trong tháng 3. Rồi tính thừa / thiếu nha.
 

hongmai

Thành viên
Mức DTBB kì duy trì (tháng 3)= số dư tiền gửi bình quân kì xác định (tháng 2)* tỷ lệ DTBB
Tính số dư tiền gửi bình quân tháng 3 thực tế
So sánh Mức DTBB đã tính với số dư tiền gửi bình quân tháng 3 thực tế => xác định thừa thiếu
Xử lý thừa thiếu theo luật quy định
T nhớ ko nhầm thì là quyết định số 1/2007/QĐ-NHNN với QĐ số 27/2008/QĐ-NHNN
 

thuyngan1803

Thành viên
DTBB trong kỳ duy trì: 880000* 5% = 44000 tr đồng
DT thực tế: 861300/31 = 27784 tr đồng
Thiếu : 16216 tr đồng
phạt :16216* 150%* 1% = 243,24 tr đồng
861300= Tổng số dư tiền gửi trong thang 3
 
Top