Giải đáp giùm em 3 tình huống trong Thanh Toán Quốc Tế với ạ

vinh1583

Thành viên mới
Tình huống 1
Ngày 27/04/2008, ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ hàng hoá từ ngân hàng chỉ định. Nhưng ngày 28/04/2008 – 02/05/2008 là ngày nghỉ lễ. Từ ngày 03/05/2008, ngân hàng phát hành kiểm tra chứng từ, phát hiện bất hợp lệ và đã gửi thông báo hỏi ý kiến người mua về những bất hợp lệ đó. Ngày 09/05/2008, ngân hàng phát hành gửi điện thông báo từ chối thanh toán cho bộ chứng từ bất hợp lệ cho ngân hàng chỉ định. Thời gian gửi điện 16h10. Nhưng do lỗi đường truyền, ngân hàng chỉ định lại nhận được điện lúc 17h40 quá thời gian làm việc của ngân hàng chỉ định 40 phút. Do đó, ngân hàng chỉ định không chấp nhận thông báo từ chối của ngân hàng phát hành. Vì theo ngân hàng chỉ định, ngân hàng phát hành đã vượt quá thời gian quy định theo UCP600 về việc kiểm tra và thông báo bộ chứng từ có hợp lệ hay không cho ngân hàng chỉ định. Theo bạn, ngân hàng chỉ định hành động đúng hay sai?

Tình huống 2.
Công ty Old Spice Ltd (OSL) là một khách hàng lâu đời và uy tín của ngân hàng HSC Singapore. Công ty đang xuất trình một bộ chứng từ nhờ thu xuất theo điều kiện D/P, liên quan đến lô hàng rau ngò gai, giá trị 11,050USD. Hối phiếu đã được chiết khấu 100% giá trị và bộ chứng từ đã được ngân hàng HSC gởi đến ngân hàng thu hộ, ngân hàng Punjab & Sind (PSB) ở Delhi. Sau một thời gian liên lạc đến PSB, ngân hàng HSC cuối cùng cũng nhận được thông báo rằng người mua đã sẵn sàng nhận hàng thông qua Bảo lãnh nhận hàng (shipping guarantee) mà PSB phát hành trên cơ sở B/L bản sao và hoá đơn có giá trị 8,500USD. PSB thông báo rằng người mua sẵn sàng thanh toán chỉ 8,500USD cho lô hàng rau ngò gai và yêu cầu sự uỷ quyền của ngân hàng HSC để chuyển số tiền thanh toán đã được giảm này. Tuy nhiên, khách hàng của ngân hàng HSC, công ty OSL vẫn yêu cầu được thanh toán đầy đủ số tiền hối phiếu theo chỉ thị nhờ thu. Do đó, ngân hàng HSC đã yêu cầu ngân hàng PSB phải chịu trách nhiệm cho số tiền thanh toán phần còn thiếu 2,550USD. Theo bạn, hành động của ngân hàng HSC là đúng hay sai?

Tình huống 3.
Theo đề nghị của DN MMM, ngân hàng X đã phát hành irrevocable L/C cho người thụ hưởng là công ty KKK, tỷ lệ ký quỹ là 10% và thời hạn thanh toán là 30 ngày sau ngày nhìn thấy chứng từ. Sau đó nhận thông báo từ chối thanh toán của DN MMM vì lô hàng mẫu sai với hợp đồng. Ngay thời điểm đó, người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ hợp lệ. Theo anh chị ngân hàng nên xử lý bộ chứng từ như thế nào? X có nghĩa vụ thanh toán hay ko?
 
Top