giải bài tập kế toán quản trị

nhantruong1203

Thành viên mới
mọi người giúp em giải bài tập với ạ, em cảm ơn.
Một doanh nghiệp sản xuất hai sản phẩm P1 và P2, với phiếu tính giá thành như sau:
P1 P2 - Nguyên vật liệu 80 $ 110 $
- Nhân công trực tiếp 40 $ 75 $
- Chi phí sản xuất chung 40 $ 75 $
- Giá thành sản xuất 160 $ 260 $
Chi phí chung tính trên một đơn vị sản phẩm được trình bày trên phiếu tính giá thành sản phẩm được xác định thông qua ngân sách dưới đây
-ngân sách của niên độ tài chính sắp tới.
- Doanh thu 25 200 000 $
- Giá vốn hàng bán 15 200 000 $
- Lãi gộp 10 000 000 $
- Chi phí bán hàng 5 000 000 $
- Chi phí QLDN 3 500 000 $
- Lợi nhuận trước thuế 1 500 000 $
Ngân sách này được lập cho một mức hoạt động 30.000 đơn vị sản phẩm P1 (sản xuất và tiêu thụ) và 40.000 đơn vị sản phẩm P2 (sản xuất và tiêu thụ). Chi phí sản xuất chung phần lớn là định phí, được phân bổ theo số giờ công lao động trực tiếp. Có các đề xuất của các Bộ phận như sau :
Đề xuất của một kỹ sư sản xuất Doanh nghiệp có thể mua một máy kiểm tra mới thay thế cho máy củ đ mua cach đây 30 năm và cho phép giảm hai phần ba thời gian lao động của công nhân trực tiếp đối với sản phẩm P2. Tuy nhiên, chi phí sản xuất chung tăng lên 1.800.000 $/năm do chi phí khấu hao, chi phí bảo trì sửa chữa v chi phí năng lượng phát sinh từ sử dụng máy mới.
Đề xuất của bà giám đốc marketing Hiện tại, doanh nghiệp bảo đảm hoàn toàn việc cung cấp sản phẩm trong một phạm vi 30 km từ kho chính. Chi phí liên quan đến giao hàng dự kiến là 2.000.000$ Cân nhắc sự thành công của chiến lược cạnh tranh liên quan đến hạ giá bán nhưng không đảm nhận chi phí giao hàng, giám đốc marketing đề nghị giảm giá bán của sản phẩm P1 và P2 (hiện tại, giá bán của hai sản phẩm này là 240 $ và 450 $);
Hiện tại, giá trung bình của thị trường đối với các sản phẩm tương đương là 210$ và 420$, không tính chi phí giao hàng.
Yêu cầu
1. Tính số dư đảm phí đối với sản phẩm P1 và P2 không quan tâm đến những đề xuất của kỹ sư sản xuất và giám đốc marketing.
2. Hãy khuyên ban giám đốc chấp nhận hoặc hủy bỏ đề xuất của kỹ sư sản xuất.
3. Hãy khuyên ban giám đốc chấp nhận hoặc hủy bỏ đề xuất của giám đốc marketing.
 
Top