Đề thi ACB 2016

TommoT

Verified Banker
Có bác nào thi ACB đợt vừa r còn nhớ câu hỏi cho e tham khảo với ạ. Em cảm ơn
 

cocghe266

Administrator
Đề ACB bao gồm 3 phần IQ, AV & NV, trắc nghiệm toàn bộ, làm trên máy.
 • IQ: 27 câu/20p, không được dùng máy tính. Có các dạng IQ về dãy số, cộng dãy số, mệnh giá tiền và 1 vài dạng khác (ví dụ con gì khác với các con còn lại, từ nào khác với các từ còn lại,...)
 • AV: 30 câu/30p: ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng: thì, động từ khuyết thiếu, từ vựng về ngân hàng: không khó
 • Nghiệp vụ: tùy vị trí. GDV: 40 câu/30p. NV tư vấn TC cá nhân (PFC-1): 30 câu/30p. NV QHKH Doanh nghiệp (RA): 60 câu/60p. Đều có 1 số câu hiểu biết chung, luật (tùy vị trí), nghiệp vụ của vị trí.
 

thuynhu87

Thành viên
Đề ACB bao gồm 3 phần IQ, AV & NV, trắc nghiệm toàn bộ, làm trên máy.
 • IQ: 27 câu/20p, không được dùng máy tính. Có các dạng IQ về dãy số, cộng dãy số, mệnh giá tiền và 1 vài dạng khác (ví dụ con gì khác với các con còn lại, từ nào khác với các từ còn lại,...)
 • AV: 30 câu/30p: ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng: thì, động từ khuyết thiếu, từ vựng về ngân hàng: không khó
 • Nghiệp vụ: tùy vị trí. GDV: 40 câu/30p. NV tư vấn TC cá nhân (PFC-1): 30 câu/30p. NV QHKH Doanh nghiệp (RA): 60 câu/60p. Đều có 1 số câu hiểu biết chung, luật (tùy vị trí), nghiệp vụ của vị trí.
Cám ơn bạn nhé!
 

tamhonhoada

Thành viên
Cam ơn bản nhiều
Đề ACB bao gồm 3 phần IQ, AV & NV, trắc nghiệm toàn bộ, làm trên máy.
 • IQ: 27 câu/20p, không được dùng máy tính. Có các dạng IQ về dãy số, cộng dãy số, mệnh giá tiền và 1 vài dạng khác (ví dụ con gì khác với các con còn lại, từ nào khác với các từ còn lại,...)
 • AV: 30 câu/30p: ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng: thì, động từ khuyết thiếu, từ vựng về ngân hàng: không khó
 • Nghiệp vụ: tùy vị trí. GDV: 40 câu/30p. NV tư vấn TC cá nhân (PFC-1): 30 câu/30p. NV QHKH Doanh nghiệp (RA): 60 câu/60p. Đều có 1 số câu hiểu biết chung, luật (tùy vị trí), nghiệp vụ của vị trí.
 

TùngTànTạ

Thành viên
Đề ACB bao gồm 3 phần IQ, AV & NV, trắc nghiệm toàn bộ, làm trên máy.
 • IQ: 27 câu/20p, không được dùng máy tính. Có các dạng IQ về dãy số, cộng dãy số, mệnh giá tiền và 1 vài dạng khác (ví dụ con gì khác với các con còn lại, từ nào khác với các từ còn lại,...)
 • AV: 30 câu/30p: ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng: thì, động từ khuyết thiếu, từ vựng về ngân hàng: không khó
 • Nghiệp vụ: tùy vị trí. GDV: 40 câu/30p. NV tư vấn TC cá nhân (PFC-1): 30 câu/30p. NV QHKH Doanh nghiệp (RA): 60 câu/60p. Đều có 1 số câu hiểu biết chung, luật (tùy vị trí), nghiệp vụ của vị trí.
Cám ơn. Mai mình đi test:)
 
Last edited:
Top