Chính sách mới về việc download files tại U&Bank [ Hết hiệu lực - đã được thay thế]

Status
Not open for further replies.

hungviet

Founder
Hi guys.

Thời gian vừa qua, một hiện tượng chưa được vui là hiện tượng vào U&Bank chỉ để download tài liệu (NHẬN) rồi "lẳng lặng" đi ra (không CHO) diễn ra tương đối phổ biến.

Với đặc thù các loại tài liệu có giá trị cao, nhằm triệt để hướng tới phương châm hoạt động nhân văn CHO & NHẬN.

BQT quyết định hạn chế quyền (chỉ) download của thành viên bằng cách quy định: Thành viên chỉ được download tài liệu khi có đủ 10 bài viết trở lên (trả lời chủ đề - hay còn gọi là comment chủ đề cũng được tính là bài viết) thì mới được VIEW & DOWNLOAD tài liệu.

Quy định này không nhằm mục đích hạn chế quyền của thành thành viên lâu dài, mà chỉ nhằm mục đích chung - phát triển vì cộng đồng theo quan điểm nhân văn CHO & NHẬN.

Thời gian chính thức áp dụng:
01/06/2011

Các khu vực/ bài viết không chứa file tài liệu đính kèm hoạt động bình thường.

P/s: Để xem số bài viết hiện có của mình, bạn có thể nhìn tại khung bên phải, trên cùng của khung bài viết (Ngang với phần hiển thị nickname):

Rất mong các bạn ủng hộ quy định này!
 
Status
Not open for further replies.
Top