Chạy vào Agribank, nên hay không?

mang_cau

Verified Banker
Giảm thưởng thui chứ, lương vẫn bình thường muh ? Lương kinh doanh thì tùy vào tình hình làm ăn của chi nhánh. Đừng làm hoang mang tinh thần chiến sĩ chứ :D.
 

agribankxuyena

Thành viên
Mỗi năm Agribank tổ chức thi 1 lần vào khoảng tháng 10, 11. Bạn xem thông tin thường xuyên trên website agribank.com.vn để biết thêm thông tin nhu cầu tuyển dụng của các chi nhánh. Cố gắng thi vào đi chạy chọt làm gì.
 
Top