Cây ATM chỉ nhả thẻ nhưng không có tiền

A

A13

Guest
1577546512421.png

Khi khách hàng thực hiện giao dịch rút tiền và cây ATM đã nhả thẻ ra nhưng không… nhả tiền, có hai trường hợp xảy ra:
+ Giao dịch không thành công: Tài khoản khách hàng không bị trừ và máy ATM không trả tiền ra ngoài.
+ Giao dịch thành công, cây ATM đã trả tiền ra ngoài: Khách hàng chỉ lấy thẻ và không lấy tiền. Lúc này tài khoản khách hàng đã bị trừ và tiền sẽ bị thu hồi lại sau 30 giây.


Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ chi nhánh quản lý máy ATM đó hoặc Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ xử lý sự cố.

Kham khảo hơn:
 
Top