Câu hỏi cần giải đáp

tahumy

Thành viên mới
Em có 1 số câu hỏi trả lời đúng sai và giải thích??? Nhờ anh chị trong nhóm trả lời giúp, em xin cảm ơn ạ.
C1: sau thời gian đáo hạn của GTGT, NH sẽ xử lý tương tự như tiền gửi k kỳ hạn, tức là trả lãi k kỳ hạn hàng tháng, nhập lãi gốc
C2:các khoản phụ trội giấy tờ có giá khi phát hành định kỳ được phân bổ làm tăng thu nhập của NH
C3: thời hạn thanh toán sec là 30 ngày kể từ ngày ký phát nếu k có thông báo đình chủ thanh toán sec từ người ký phát
C4:hàng tháng, NH tính và hạch toán lãi dự thu cho tất cả các khoản vay của KH
C5: trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, NH mua ngoại tệ vào để tạo nguồn vốn sau đó bán ngoại tệ ra, nên tk 4711 luôn dư có
C6:khi 1 khoản nợ bị quá hạn gốc và lãi, KT sẽ thoái thu tianf bộ số lãi chưa thu đc và đưa ra ngoại bảng để theo dõi
C7: khi thanh toán trước hạn 1 khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, kt luôn thực hiện bút toán thoái chi
C8: các khoản chiết khấu giấy tờ có giá, khi phát hành định kỳ đc phân bổ làm giảm chi phí của NH
C9: trong mọi trường hợp khi tờ séc đc xuất trình tại NH mà TK của người ký phát k đủ để thanh toán thì người ký phát sẽ bị phạt séc phát hành quá số dư
C10:Nh huy đôgj tiền gửi k kỳ hạn nhằm mục đích chính là giảm chi phí lãi vay vì đây là nguồn vốn giá rẻ
C11: Tk cấp 4 5 ban hành tại các TCTD đều giống nhau
C12: điểm giống nhau cơ bản giữa phương thức thanh toán chuyển tiền điện tử và phương thức thanh toán bù trừ là ở đặc điểm các NH chỉ phải thanh toán cho nhau phần chênh lệch giữa các khoản phải thu phải trả
C13: khi ngân hàng B nhận đc 1 LCN có ủy quyền, nếu như số dư của đơn vị chi trả k đủ để thanh toán thì NH B chỉ gửi thông báo " từ chối chấp nhận LCC" mà k nhất thiết phải hạch toán
C14: trường hợp thanh toán séc bảo chi trong cùng hệ thống, nguyên tắc nợ trước có sau đã bị vi phạm
C15:trường hợp thanh toán séc bảo chi, tổ chứ cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ hưởng ngay lập tức ghi có vào tk cho người thụ hưởng khi lập LCN
C16: TK 5191 cuối ngày có sôa dư bằng 0
C17: khi NH mua TS theo đơn đặt hàng cuar KH để cho thuê tài chính, KT ghi nhận đó là 1 khoản đầu tư vào thiết bị để cho thuê TC chư chưa phải là 1 khoản cho thuê TC
C18:khi NH nhận bảo lãnh cho 1 KH thì NH chư xem như là 1 khoản tina dụngvif NH chưa phải hạch toán nội bảng
C19: 2NH khác hệ thống và địa bàn khi phát sinh nhu cầu thanh toán vốn thì chỉ có thể thực hiện được phương thức thanh toán qua TK tiền gửi tại NHNN
C20: trong chuyển tiền điện tử, NH B k đc trả tiền ngay cho ng thụ hưởng nêua đó là LCC có gtri cao (>500tr) tất cả tình huống còn lại ( kể cả phát hiện sai ký hiện điênn tử, số lệnh, shtk ng nhận lênhh...) vẫn buộc phải ghi có ngay vào tk khách hang.


Mong mọi người giúp đỡ ạ
 
Top