Bài tập tính NPV, IRR

tranhungdao12a3

Thành viên
Chả biết đúng hem, nhưng cứ viết ra :D
Cách tính IRR nè:
+ chọn r1 để NPV1 >0
+ chọn r2 để NPV2 <0
_ IRR= r1 + (r2-r1)*[NPV1/(NPV1+|NPV2|)]
r1,r2 chênh lệch không quá 5% để kết quả tạm chấp nhận được do nội suy đường cong!
 

tranhungdao12a3

Thành viên
Chi phí lãi vay đã được tính đến ở WACC rồi

Chi phí lãi vay không được xem là tính ở WACC rồi! Bởi WACC là chi phí bình quân gia quyền của các nguồn vốn, nó cho biết sử dụng loại nguồn vốn nào thì ứng với một đồng sẽ mất bao nhiêu đồng chi phí. Còn chi phí trả lãi vay chi trả bằng tiền tệ cụ thể nó phải được lấy từ doanh thu để trả.
Bài này bạn phải tính thêm chi phí lãi vay vào!
Doanh thu - Chi phí(BĐ+CĐ)không kể khấu hao và lãi vay = EBITDA
EBITDA-Khấu hao = Ebit
Ebit - Lãi vay = EBT
Trước tiên bạn phải lập kế hoạch trả bợ, sau đó bê phần lãi vay ở đó vào bảng tính trên.
Do đề bài không nói rõ ràng phải tính theo quan điểm nào cho nên bạn phải tính cả theo hai quan điểm TIP và EPV
Dòng tiền theo quan điểm TIP = LNST+ KHấu hao + Lãi vay
Dòng tiền theo quan điểm EPV =LNST+ Khấu hao - Trả gốc
Lưu ý dòng tiền thời kỳ cuối và dòng tiền đầu tư ban đầu.
Về cơ bản chỉ cần nghiên cứu đẳng thức: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu ----> Dòng tiền tổng thể= Dòng tiền dành cho chủ nợ+ dòng tiền dành cho chủ sở hữu. Cứ bóc tách từng đối tượng tham gia thì sẽ biết được lợi ích mà đối tượng đó thu được.
Bài nay không cho tỷ lệ sinh lợi yêu cầu của chủ sở hữu nên mặc định tỷ lệ chiết khấu 10%=WACC luôn. Đề bài cho như thế này là thiếu chặt chẽ, chưa phản ánh bản chất vấn đề!
P/S:Một số bạn lấy chi phí vốn chủ sở hữu =10% là không đúng. Bởi khi bạn sử dụng vốn chủ thì tỷ lệ sinh lời yêu cầu cao hơn vốn vay, lý do nó làm giảm khả năng an toàn của doanh nghiệp và người chủ đầu tư bao giờ cũng yêu cầu tỷ lệ sinh lời nguồn vốn này cao hơn.
 
Last edited by a moderator:

Sc_Vic

Thành viên
Mình thắc mắc dòng tiền HĐSXKD. Theo mình học, mục đích "trừ Chi phí Khấu hao" là nhằm xác định chính xác tiền thuế. Sau đó, dòng tiền cần cộng lại khấu hao để có dòng tiền sxkd. Còn dòng tiền HĐ đầu tư thì hoàn toàn trung khớp. Theo mình tính dòng tiền sxkd là 895$ trong 4 năm
 

tranhungdao12a3

Thành viên
Mình thắc mắc dòng tiền HĐSXKD. Theo mình học, mục đích "trừ Chi phí Khấu hao" là nhằm xác định chính xác tiền thuế. Sau đó, dòng tiền cần cộng lại khấu hao để có dòng tiền sxkd. Còn dòng tiền HĐ đầu tư thì hoàn toàn trung khớp. Theo mình tính dòng tiền sxkd là 895$ trong 4 năm
Khấu hao ko phải là khoản chi thực nên nó sẽ được cộng ngược lại vào dòng tiền. Lý do nó được tính trừ đi do nó là một lá chắn thuế.
 

hainhat

Thành viên
Chi phí lãi vay là chi phí tài trợ nên ko đưa vào ngân lưu dự án (đứng trên góc độ chủ đầu tư TIPV)
 

duyhungnhno

Thành viên mới
P/S:Một số bạn lấy chi phí vốn chủ sở hữu =10% là không đúng. Bởi khi bạn sử dụng vốn chủ thì tỷ lệ sinh lời yêu cầu cao hơn vốn vay, lý do nó làm giảm khả năng an toàn của doanh nghiệp và người chủ đầu tư bao giờ cũng yêu cầu tỷ lệ sinh lời nguồn vốn này cao hơn.

Tỷ lệ sinh lời của chủ sở hữu luôn được kỳ vọng cao hơn là có thật, tuy nhiên để tính hiệu quả DAĐT sử dụng mức CP 10% theo bài (hoặc theo cơ hội phí VD bằng tiền gửi Ngân hàng)là chính xác và cho kết quả, quyết định đầu tư đúng đắn.
 
Top