Ai giúp em làm bài này với, em cảm ơn ạ

chimkugay90

Thành viên mới
ngày 20/7/N tại NHTM có các nghiệp vụ phát sinh như sau .
1 nhận tiền gửi tiết kiêm của KHA số tiền là 60tr kỳ hạn 3 tháng trả lãi cuối ky
2 Bà thu rút tiền lãi tiết kiệm định kỳ , số tiền gốc là 100tr ngày gửi 20/4/N kỳ hạn 1 năm lĩnh lãi 3 tháng 1 lần lãi suất 9%/ năm
3 bà hoa yêu cầu chuyển toàn bộ gốc và lãi của thẻ tiết kiệm là 150tr kỳ hạn 3 tháng , trả lãi sau lãi suất 9% năm ngày gửi 20/4/N sang tiền gửi ko kỳ hạn
4 ông hùng đến gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng số tiền là 200tr trả lãi trc lãi suất 9%/năm ngày rút 20/4/N +1
5 ông phan đến rút tiền tiết kiệm lạo kỳ hạn 6 tháng sô tiền ban đàu là 50tr ngày gửi 15/01/N lãi suất 9%/ năm trả lãi sau
6 ông chính nộp sổ tiết kiệm không kỳ hạn kèm giấy lĩnh tiền 100tr số dư tài khoản 200tr
? xử lý nghiệp vụ phát sinh . ngaanh hàng tính lãi dự trả theo ngày lãi suất ko ky hạn Nh áp dụng 1.2%/ năm
 
Top