vietcombank phỏng vấn 2022

  1. emcocghe

    Review phỏng vấn chi tiết Vietcombank đợt 1/2022 - Sáng Phỏng vấn, chiều có thông báo ĐỖ

    Trong tuần này, (từ 24/03 -> nay), Vietcombank đã bắt đầu tiến hành tổ chức vòng thi Phỏng vấn theo chương trình tuyển dụng tập trung đợt 1/2022, vẫn còn 1 số chi nhánh sẽ phỏng vấn vào đầu tuần tới. Lịch được sắp xếp theo Kế hoạch riêng của Từng chi nhánh. Thông thường, sau 7-10 ngày sau khi...
Top