mb tuyển dụng

 1. T888

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Long An [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Long An Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp...
 2. T888

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại CN Long Thành - Đồng Nai [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Nai (CN Long Thành) Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển khách...
 3. T888

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại CN Tân Uyên - Bình Dương [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Bình Dương (CN Tân Uyên) Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển khách...
 4. T888

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Bình Dương [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Bình Dương Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh...
 5. T888

  MB MB Tuyển dụng Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Cần Thơ [20.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Cần Thơ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch...
 6. T888

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Tập sự Khách hàng Ưu tiên tại Hồ Chí Minh [18.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế...
 7. T888

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Tập sự Khách hàng Cá nhân Khu vực Hồ Chí Minh [18.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế...
 8. T888

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp tập sự Khu vực Hà Nội [12.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp mới Tìm...
 9. T888

  MB MB Tuyển dụng CV Giám sát rủi ro tín dụng tại Hà Nội [15.01]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2022 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thu thập, xử lý dữ liệu thực hiện hoạt động giám sát danh mục cấp...
 10. T888

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - CN Nam Sài Gòn [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh (CN Nam Sài Gòn) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh...
 11. T888

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - CN Bắc Sài Gòn [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh (CN Bắc Sài Gòn) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh...
 12. T888

  MB MB Tuyển dụng CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) tại Nam Định [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Nam Định Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng Doanh...
 13. T888

  MB MB Tuyển dụng CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) tại CN Cam Ranh - Khánh Hòa [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Khánh Hòa (Cam Ranh) Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách...
 14. T888

  MB MB Tuyển dụng CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) - CN Khánh Hòa [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: CN Khánh Hòa Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng Doanh...
 15. T888

  MB MB Tuyển dụng Giám đốc PGD Hồng Ngự - Đồng Tháp [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Tháp (PGD Hồng Ngự) Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thiết lập và trực tiếp xây dựng, tổ chức thực...
 16. T888

  MB MB Tuyển dụng CVCC/CV Quản trị rủi ro gian lận tại Hà Nội [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: 3 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia dự án Phòng chống tội phạm tài chính với các công việc...
 17. T888

  MB MB Tuyển dụng Giao Dịch Viên tại Hồ Chí Minh [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng trở lên Mức lương: 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các hoạt động vận hành...
 18. T888

  MB MB Tuyển dụng CV Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (SME) tại CN Long Khánh - Đồng Nai [31.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Nai (CN Long Khánh) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng...
 19. T888

  MB MB Tuyển dụng Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên tại Hồ Chí Minh [28.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương cạnh tranh Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá...
 20. T888

  MB MB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Hồ Chí Minh [28.12]

  Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch kinh doanh của cá...
Top