lương thưởng ngân hàng

  1. hungviet

    Khảo sát chính thức thu nhập Nhân viên Ngân hàng

    Thời gian vừa qua, một số tờ báo mạng đã đưa thông tin về lương, thưởng trung bình của nhân viên Ngân hàng. Do là số trung bình tính toán dựa trên cách tính đơn giản (lấy quỹ lương chia cho tổng số nhân viên) nên các con số công bố không phản ánh chính xác thu nhập của nhân viên Ngân hàng, đặc...
Top