Search results

  1. T

    Các anh chị cho em hỏi về kinh nghiệm test và pv vị trí CSR của ACB1

    Chào các anh chị và các bạn! Chả là em mới nộp hồ sơ vào vị trí nhân viên dịch vụ khách hàng cá nhân (CSR) mà không biết bài test sẽ như thế nào nữa, anh chị nào đã từng thi rồi chia sẻ cho em với. Còn về phỏng vấn, nếu hội đồng pv có hỏi sao lại chọn CSR mà không chọn teller thì em nên tra lời...
Top