Search results

  1. K

    xin đề thi thẩm định giá vào ngân hàng

    chào các anh chị em trên diễn đàn ub, mình lập topic này mông muốn được những anh chị em có kinh nghiệm về thẩm định chia sẻ cũng như có thể giúp mình cung cấp một số đề thi về thẩm định giá ạ. Mình xin cảm ơn trước ạ!
Top