Search results

 1. M

  mọi người cho mình xin ý kiến về đề tài luận văn nhé!

  Tình hình là mình chuẩn bị thực tập tại vietinbank Cần Thơ. Mình đang phân vân, ko biết nên chọn đề tài nào để sát với thế mạnh của vietinbank và cụ thể một tí. Còn phân tích tình hình tín dụng hay huy động ,thầy cô cứ bảo là chung chung, ko được đánh giá cao. Còn chọn đề tài mới thì mình lo...
 2. M

  Quyết định 127 sửa đổi bổ sung quy chế cho vay 1627

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 127/2005/QĐ-NHNN NGÀY 03 THÁNG 2 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY...
 3. M

  Quyết định 127 sửa đổi bổ sung quy chế cho vay 1627

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 127/2005/QĐ-NHNN NGÀY 03 THÁNG 2 NĂM 2005 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...
 4. M

  Quy chế cho vay 1627 của NHNN

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số: 1627/2001/QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 31 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng THỐNG ĐỐC...
 5. M

  Một số câu trắc nghiệm kế toán ngân hàng

  Câu 1: Kế toán ngân hàng là: a. Việc thu thập, ghi chép, xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế- tài chính về hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng dưới hình thức chủ yếu là giá trị để phản ánh, kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. b. Việc cung cấp thông tin cần...
Top