Search results

  1. G

    Sự khác nhau giữa CV Thẩm Định và CV Tái thẩm

    E học NH, chuyên ngành TTQT nên cũng k biết mấy về thẩm định. Chỉ học trong quy trình cấp tín dụng thôi. Anh, chị nào biết công việc của 1 CV Thẩm đinh, CV tái thẩm làm những j thì chỉ e bit với. Để ôn thi vào vị trí tái thẩm thì cần học những môn j nhỉ? Cảm ơn nhiều ạ! ( à, e thấy trên diễn...
Top