Search results

  1. H

    Một lưu ý nhỏ khi bạn gửi CV cho nhà tuyển dụng.

    Cảm ơn anh ạ. Em bình thường gửi email cũng đều có đủ nội dung như bài liệt kê. Em đang hoang mang vụ có nên gửi file đính kèm tất cả bằng cấp chứng chỉ không thì đọc được bài này, may quá. =))))
  2. H

    PV GDV MARITIME

    bạn ơi bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm pv đc ko?
Top