Search results

  1. X

    HOT Hướng dẫn cách thức "đào" XCOIN để download tài liệu trên U&Bank

    Một ứng dụng đặc biệt nên được phát triển bởi các ngân hàng và hoạt động như đồng tiền điện tử. Điều đó có nghĩa là bạn được tự do chuyển tiền mặt mà không thể bị đánh cắp. Chúng ta cũng nên yêu cầu khách hàng đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hệ thống ngân hàng. Tất cả mọi thứ nên được thực...
  2. X

    HOT Nếu Ngân hàng bị cướp bạn sẽ làm gì?

    Tôi thực sự sẽ tìm cách gọi cảnh sát hoặc rung chuông báo động vì cuộc sống của nhiều người khác cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi nghĩ điều tốt nhất khiến bạn cảm thấy tự hào là giúp đỡ ai đó có nhu cầu hoặc đang gặp khó khăn. Vì vậy, nó sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi nếu tôi trải qua hoàn cảnh này!
Top