Search results

  1. M

    Làm đề tài luận văn phân tích tài chính doanh nghiệp.

    Em làm công ty con độc lập hạch toán trực thuộc công ty mẹ giờ em lấy bctc để làm luận văn thì phải lấy báo cáo của công ty con.hay lấy báo cáo công ty mẹ hay lấy báo cáo tổng hợp vậy ạ anh chị nào biết thì giải đáp giúp em với ạ em cảm ơn
Top