Search results

  1. h30_l0v3_kun

    Cần giúp bài tập kế toán Ngân hàng TW

    Các anh chị giúp em so sánh quy trình kế toán giữa NHTM với NHTW vs ak. Cảm ơn các anh chị nhiều :)>-
  2. h30_l0v3_kun

    Rủi ro trong thanh toán L/C đối với nhà XK??

    Mọi người ơi cho mình hỏi là trong thanh toán L/C, nếu NH từ chối thanh toán thì nhà XK phải làm gì? Cảm ơn!!!
Top