Search results

  1. Lưu Giai Kỳ

    Danh sách 255 thành viên được nhận khóa học "Hướng dẫn luyện thi vào BIDV, VietinBank và MB" trên UB

    Ad ơi e vẫn chưa nhận được Mail ahh , mình vẫn còn trong quá trình gửi k ah ?
  2. Lưu Giai Kỳ

    HOT Tặng khóa học online "Hướng dẫn ôn tập thi vào Ngân hàng BIDV, VietinBank và MB" cho thành viên UB

    Tôi là Lưu Giai Kỳ tôi muốn nhận khoá học Hướng dẫn ôn tập thi vào Ngân hàng BIDV , VietinBank qua địa chỉ email : ngocanh15394@gmail.com
Top