Search results

  1. ilovemetoomuch

    Hỏi về sự khác nhau giữa CV Hỗ trợ tín dụng & CV Hành chính tín dụng?

    Quản trị viên ơi, cho tớ hỏi vị trí:" Chuyên viên hỗ trợ tín dụng" và " Chuyên viên hành chính tín dụng" giống và khác nhau thế nào ? Đều là hỗ trợ cho nhân viên tín dụng fai ko nhỉ ? mình chưa rõ phần công việc của 2 vị trí này lắm ! thanks mọi người giải đáp giùm:)
Top