Search results

  1. vuphuongnb92

    Thi Ngân hàng bưu điện Liên Việt 2018

    Chào anh chị ạ, ở đây có ai ở Ninh Bình có lịch thi hay phỏng vấn của bên Liên Việt chưa ạ? Không biết là đợt thi gần nhất thì bên Liên Việt có thi IQ, tiếng Anh, với Tin học không hay chỉ thi nghiệp vụ nhỉ? Các anh chị đừng bơ em ạ :(
  2. vuphuongnb92

    Thi tuyển GDV mới nhất Lienvietpostbank

    Chào anh chị ạ, có anh chị nào mới thi Liên Việt gần đây không cho em hỏi có thi IQ với tiếng anh không ạ hay chỉ thi 60 câu nghiệp vụ thôi ạ? Em cám ơn ạ.
Top