Search results

  1. P

    Reported Content: Đăng bài trong chủ đề 'Nhân viên ngân hàng nào có thu nhập cao nhất năm...

    Đăng bài trong chủ đề 'Nhân viên ngân hàng nào có thu nhập cao nhất năm 2013?' by huongsky2805 has been reported by phong_tan. Reason given: Content being reported:
  2. P

    Sự khác nhau giữa BCTC hợp nhất và BCTC của cty mẹ

    chả là em đang kiếm mấy cái báo cáo tài chính để làm bài tiểu luận tài chính doanh nghiệp. mấy năm đầu thì không vấn đề gì nhưng càng về mấy năm trước thì cty này lại có 2 bctc như trên title. không hiểu 2 bctc này có gì khác nhau? và nếu chọn để phân tích bctc thì nên chọn cái nào ạ? mấy...
Top