Search results

  1. johnytran

    Nhân viên tín dụng/CV QHKH là gi?

    Công việc của nhân viên tín dụng theo em như sau: 1. Tiếp thị và tìm kiếm khách hàng (cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế...) có nhu cầu: vay hoặc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán và các tiện ích khác) 2. Tiếp xúc khách hàng, căn cứ trên nhu cầu của...
Top