Search results

  1. Thao Vy

    Hạch toán lãi TG

    Tại NH SCB ngày 12/12/y có nghiệp vụ: Bà N rút sổ Tiết kiệm mở ngày 12/5/y số tiền 200tr, lãnh lãi khi đến hạn, ls 1%/tháng, kỳ hạn 6 tháng. khi đến hạn nếu bà N ko đến lãnh thì NH nhập lãi và vốn và chuyển sang kỳ hạn mới. 10/8/y, NH áp dụng LS 0.9%/tháng cho loại TG TK kỳ hạn 6 tháng trả sau...
  2. Thao Vy

    Hạch toán lãi TG

    PP phân bổ áp dụng cho hạch toán chi trả lãi khi NH trả lãi tiền gửi có kỳ hạn vào ngày đáo hạn. Đúng hay sai vậy a/c? Vì sao ạ?
Top