Search results

  1. duynguyen92

    Than "nướng" đây

    Tới hôm nay là đúng hai tuần sau ngày thi tốt rồi, chờ đợi ngày dự lễ tốt nghiệp nữa là chính thức bước chân ra đời. Sao thấy nôn nao quá, những ngày này cũng đã chập chững đi nộp hồ sơ, đi interview rồi...nhưng hiện tại chưa nhận được hồi âm của công ty nào cả, có chút hồi hộp có chút lo lắng...
Top