Search results

  1. N

    giải bài tập kế toán quản trị

    mọi người giúp em giải bài tập với ạ, em cảm ơn. Một doanh nghiệp sản xuất hai sản phẩm P1 và P2, với phiếu tính giá thành như sau: P1 P2 - Nguyên vật liệu 80 $ 110 $ - Nhân công trực tiếp 40 $ 75 $ - Chi phí sản xuất chung 40 $ 75 $ - Giá thành sản xuất...
Top