Search results

  1. hongbui12

    Giúp tớ với, có ai có tài liệu học FIA FA1, MA1 và MA2 không, Share cho mình với!!!

    Thân chào các bạn UB Member, Mình là Hồng, mình đang kiếm tài liệu học FIA (Foundation in accountancy) level sơ cấp và trung cấp. Bạn nào có đăng ký học lớp FIA trong năm 2013 (hoặc 2012 cũng được) thì cho mình mượn photo với. Mình đang tính tìm hiểu về FIA, muốn mua giáo trình về học mấy cấp độ...
Top