Search results

  1. thanhpt1689

    Hỏi về công việc lương lậu tại VP bank

    Như tiêu đề bạn nào chia sẻ với ạ, vị trí chuyên viên back - office (khối Tuân thủ - pháp chế) lương lậu công việc có ổn không. Hihi, cảm ơn mọi người
Top