Search results

  1. C

    SỰ KHÁC NHAU GIỮA BAO THANH TOÁN VÀ TÀI TRỢ XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

    Mọi người có thể giúp em đưa ra những điểm khác nhau giữa 2 hình thức Bao thanh toán xuất khẩu (Export Factoring) và Tài trợ xuất khẩu ( Export Financing) không ạ? Em cảm ơn
Top