Search results

  1. M

    Sổ tiết kiệm năm 8x

    Cả nhà cho em hỏi cách tính tất toán sổ tiết kiệm vs ạ. Tình hình là bố e có 1 stk không kỳ hạn gửi từ năm 1984 đến 30/7/1987 còn số dư là 22 đồng. Các anh chị cho e hỏi nếu giờ lên tất toán liệu có đủ tiền mua mớ rau k? Em nghe nói có nhiều vụ tương tự tiền tất toán gần như bằng 0 vì phải trả...
Top