Search results

  1. Cá Lơ Ngơ

    Cần lời khuyên: Tín dụng hay teller?

    Hi cả nhà, Tình hình là em đang cảm thấy vô cùng hoang mang và bất lực trước áp lực :( em cần một lời khuyên cả nhà ạ! Em hiện đang làm tín dụng ở big 4, mới được nửa năm. Cộng thêm 5 tháng ở bank top 6, tính cả thử việc thì chưa tròn một năm. Nhưng mà chừng ấy thời gian cũng đủ làm em lờ mờ...
Top