Search results

  1. whamy04

    UOB recruitment

    Dear, UOB is recruting Senior Officer for the position of MIS reporting officer. This role is part of Retail Credit which including Personal Financial Services, Business Banking and Collection team. Main responsibilities of this position is design, develop and prepare Retail Credit reports on...
  2. whamy04

    Chuyển đổi vị trí (thẩm định tín chấp sang thế chấp)?

    Hiện mình đang làm thẩm định tín dụng tín chấp, chủ yếu là cá nhân, doanh nghiệp làm tương đối ít. Hướng phát triển sắp tới cũng muốn chuyển sang làm bên thế chấp. Không biết cần học thêm những gì? Và lưu ý những điểm gì quan trọng? Mọi người cho ý kiến tư vấn giúp.:|
Top