Search results

  1. C

    Giao lưu anh em QHKH các Bank

    Với mong muốn tụ hội các anh em QHKH các bank khu vực HCM lại để trao đổi kinh nghiệm, vui chơi giải trí, tích cực làm việc và những vấn đề khác liên quan đến công việc. Mình và kubin4070 đã thành lập nhóm "Group_QHKH_UB Mien Nam" trên FB. Anh em nào có nhu cầu trao đổi hồ sơ, giao lưu thì add...
Top