Search results

  1. abitstore

    Bán hàng trên sàn TMĐT - Tết là cơ hội vàng để BỨT TỐC

    Nếu bạn đang bán hàng trên sàn thì đừng nên bỏ phí cơ hội Tết, nếu đã đi chậm, lúc mọi người nghỉ thì mình làm việc. Mọi người nếu chưa biết làm gì thì thử follow checklist dưới đây nhé ! 1. Tối ưu nhịp SÀN : Bạn có biết Tiki giao hàng xuyên tết cho người bán hàng mình đã lên kế hoạch tống...
Top