Search results

  1. J

    CÓ NÊN NGHĨ VIỆC TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY?

    Từ khi ra trường làm việc trong ngân hàng đã được hơn 6 năm, không biết tôi không may mắn hay là vốn tín chất công việc ngân hàng phải thế. Tôi đã nhảy việc qua 4 ngân hàng trong 6 năm, tuy nhiên càng qua môi trường mới thì công việc càng áp lực hơn. Và công việc tại ngân hàng hiện tại chắc là...
Top