Search results

  1. D

    HOT Review phỏng vấn Vietcombank vị trí “Nhân viên hỗ trợ kinh doanh gián tiếp” ngày 16/8/2019

    có b nào có kq pv vị trí này chưa nhỉ? vị trí gdv hình như có r mà sao chưa thấy hay là mình tạch r nhỉ :(
Top