Search results

  1. L

    Kinh nghiệm Thi tuyển ở Sansei Vietnam Ltd.,Co

    Vậy sau vòng CV là vô vòng test Vcat luôn phải không bạn? ^^~ Vòng nào mà yêu cầu chỉ mang tấm hình 3x4 thui ý
  2. L

    Kinh nghiệm Thi tuyển ở Sansei Vietnam Ltd.,Co

    Mình có nhận được thư đi pv, có bạn nào biết buổi đầu tiên đi mình sẽ test gì không? :( Thấy mấy bạn cm bảo công ty không tốt là thế nào vậy ạ? Mình có search thử nhưng đa phần các cm quá lâu nên dữ liệu bị xóa hết hay sao mà chẳng thấy gì cả :((
Top